Lễ bế mạc

15/10/2018
Lễ bế mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2018 được tiếp sóng trong chương trình truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.
 

- Thời gian: Từ 19h30 - 21h00 ngày 02/12/2018
- Địa điểm: Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku
- Thành phần đại biểu:
 + Khách trung ương và tỉnh bạn: Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL và các Vụ, Cục của Bộ, UNESCO tại Việt Nam, UBND 4 tỉnh Tây Nguyên; một số tỉnh bạn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.
 + Khách mời trong tỉnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường Vụ Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các nhà tài trợ, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của tỉnh; đại diện các tầng lớp nhân dân.
- Chương trình chính thức
    + Phần lễ: 30 phút
       Phát biểu của lãnh đạo tỉnh
       Khen thưởng
    + Phần hội: Chương trình nghệ thuật 60 phút
- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện và các thành viên Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền.

(Theo Công văn số 1388/SVHTTDL-QLDSVH ngày 11/10/2018 và Công văn số 1490/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/10/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai)