Sinh hoạt văn nghệ dân gian

15/10/2018
Bao gồm diễn xướng sử thi, hát dân ca
 
- Thời gian: Từ 19h00 ngày 01/12/2018
- Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, 21 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku
- Thành phần: 30 nghệ nhân diễn xướng sử thi, nghệ nhân hát dân ca và đoàn cồng chiêng của 5 tỉnh Tây Nguyên
- Thực hiện: Sở VHTTDL Gia Lai chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, UBND thành phố Pleiku tổ chức thực hiện.
(Theo Công văn số 1388/SVHTTDL-QLDSVH ngày 11/10/2018 và Công văn số 1490/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/10/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai)