Triển lãm ảnh, tranh, tư liệu

15/10/2018
Triển lãm ảnh, tranh, tư liệu
 

1. Triển lãm ảnh tư liệu, nghệ thuật về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên:
- Thời gian: Từ ngày 29/11-02/12/2018.
- Địa điểm: Khu vực đường Anh hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết
- Số lượng ảnh: 200 - 250 tấm.
- Thực hiện: Hội Văn Học Nghệ thuật Gia Lai chủ trì, phối hợp với Viện Văn Hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam triển khai.
2. Triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiêp họa sĩ Xu Man:
- Thời gian: Từ ngày 29/11-02/12/2018.
- Địa điểm:Khu vực đường Anh hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết.
- Số lượng ảnh, hiện vật: 120-150 tấm.
- Thực hiện: Sở VHTTDL chỉ trì phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai.
3. Triển lãm và trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam:
- Thời gian: Từ ngày 29/11-02/12/2018 .
- Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai.
- Số lượng nhạc cụ: 100 - 150.
- Thực hiện: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL Gia Lai, các đơn vị tham gia thực hiện.

(Theo Công văn số 1388/SVHTTDL-QLDSVH ngày 11/10/2018 và Công văn số 1490/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/10/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai)