Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm

15/10/2018
Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm
 
- Thời gian: Từ ngày 29/11 - 02/12/2018
- Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai.
- Thành phần: 150 nghệ nhân tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum và 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai.
- Thực hiện: Sở VHTTDL Gia Lai chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.
(Theo Công văn số 1388/SVHTTDL-QLDSVH ngày 11/10/2018 và Công văn số 1490/SVHTTDL-QLDSVH ngày 26/10/2018 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai)