Trung tâm hỗ trợ báo chí

1. Về nội dung: Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống; Triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp họa sĩ Xu Man; Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.
- Ông: Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Sở VHTTDL Gia Lai
  ĐT: 0988585016
  Email: quangtuepku@gmail.com
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Phương – Chuyên viên phòng Quản lý Di sản văn hóa Sở VHTTDL Gia Lai
  ĐT: 0986134493
  Email: nguyenthuyphuongpk@gmail.com ​
 
2. Về nội dung: Lễ hội đường phố; Cà phê đường phố.
 - Ông: Ngô Tuyến – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Sở VHTTDL Gia Lai
  ĐT: 01626080888
  Email: ngotuyenvhtt@yahoo.com.vn; ngotuyenart@gmail.com

3. Về nội dung: Ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền ; Công bố tour du lịch cộng đồng và tổ chức khảo sát du lịch (famtrip).
- Bà: Phan Thị Ngọc Diệp – Trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở VHTTDL Gia Lai
  ĐT: 0913408507
  Email: diepdulich@gmail.com
 
4. Về nội dung: Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya.
- Ông: Nguyễn Hữu Quới – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chư Păh
  ĐT: 0914377059
  Email: nguyenhuuquoi.chupah@gmail.com
 
5. Về nội dung: Triển lãm và trình diễn nhạc cụ các dân tộc Việt Nam; Sinh hoạt văn nghệ dân gian (diễn xướng sử thi, hát dân ca); Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm.
- Bà: Nguyễn Thị Kim Vân – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai
  ĐT: 0905514662
  Email: kimvangl@gmail.com
- Ông: Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Du lịch Gia Lai
  ĐT: 0914306977
  Email: thanhtuanle.org@gmail.com